Retourneren

BEDENKTERMIJN & RETOURNEREN

Niet blij met je bestelling? Je mag binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of bij voorkeur per e-mail info@elitairtegels.nl) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Hieronder vind je de retour checklist. Je kunt gebruik maken van het herroepingsrecht door:
– een retourmelding te geven in je persoonlijke account.
– retourmelding per email te sturen of telefonisch aan een van onze medewerkers door te geven.
– het retourformulier downloaden, (digitaal) invullen en mailen naar info@elitairtegels.nl

Je mag het product terug sturen of weer laten ophalen als:
– het product compleet, niet gemonteerde of verwerkte is indien redelijkerwijs mogelijk
– het product in de originele en onbeschreven fabrieksverpakking zit, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
– het product niet verder zijn gebruikt dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je heb besloten de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. je bent op tijd als je de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Niet alle producten kun je retourneren. Producten die onderhevig zijn aan batches of speciaal voor jou zijn aangepast naar jouw specifieke wens vervaardigd zijn kunnen niet worden geretourneerd. Door de specifieke wensen zit er vaak een levertijd op dit type product. Hierdoor kunnen we je altijd voordat de bestelling definitief is melden of het herroepingsrecht is uitgesloten.